اسحاق جهانگیری مدیر تعداد خبر 1672

 • عنوان شغل

   

   

  مدرک تحصیلی

  مدرک کارشناسی فیزیک از دانشگاه کرمان

   

  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف 

   

  دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات

  سوابق اجرایی

  معاون اول رییس جمهور در دولت دوازدهم

  مسئول جهاد سازندگی جیرفت

  عضو شورای مرکزی استان کرمان 

  نمایندهٔ مردم جیرفت دور دوم و سوم مجلس شورای اسلامی

  استاندار استان اصفهان در دولت هاشمی رفسنجانی

   وزیر صنایع و معادن دولت محمد خاتمی

   عضو هیات علمی بنیاد باران