محمود حجتی مدیر تعداد خبر 292

 • عنوان شغل

   

   

   

  مدرک تحصیلی

  لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان

   

   

  سوابق اجرایی

  وزیر جهاد کشاورزی دولت حسن روحانی

  استاندار سیستان و بلوچستان

  مدیر اجرایی پروژه سد کرخه

  وزیر راه و ترابری دولت اول محمد خاتمی

  وزیر جهاد کشاورزی  دولت دوم محمد خاتمی

  عضویت شورای مرکزی جهاد سازندگی