۰ نفر
خبر خوب برای بازنشستگان؛ پول همسان‌سازی حقوق جور شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: هزار میلیارد تومان بودجه در قالب متناسب سازی حقوق بازنشستگان تعیین شده است.

۰ نفر