۰ نفر
نجات معجزه‌آسای مسافران در فرود سهمگین هواپیما + فیلم

نجات معجزه‌آسای مسافران در فرود سهمگین هواپیما در کشور سومالی را مشاهده نمایید.

۰ نفر