۰ نفر
تبریک به ایران بابت پیوستن به سازمان همکاری شانگهای + فیلم

مشاور فرهنگی رییس جمهوری روسیه قبل از آغاز دیدار رسمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه عضویت کامل ایران در شانگهای را تبریک گفت.

۰ نفر