۰ نفر
خاندوزی: جریان تسهیلات بانکی به شکل متوازن در تمام استان‌ها فراهم می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از دغدغه‌های دولت مساله عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است. در جریان سفرهای استانی رئیس جمهور نیز یکی از پرتکرارترین مسائل مردم این بود که مردم منابع و سپرده‌های استان را جمع می‌کنند اما بخش ناچیزی صرف سرمایه‌گذاری در استان می‌شود.

وی افزود: در بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف شدند که حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌های مردم هر استان در پروژه‌های عمرانی و یا تسهیلات خرد مردم همان استان هزینه شوند. اگر بانک‌ها به این مصوبه بی تفاوت باشند امکان توسعه شعب بانک در آن استان وجود نخواهد داشت.

۰ نفر