خنده تلخ اژه ای در پایان صحبت دو مقام دولتی؛ ۱۰ هزار تن روغن فاسد شده، شما هم می‌گویید من مسئول نیستم + فیلم

محسنی اژه‌ای گفت:۱۰ هزار تن روغن فاسد شده، شما هم می‌گویید من مسئول نیستم؛ برویم ببینیم چه کسی مسئولیت قبول می‌کند.