مدیر کل غله استان مازندران: مگر می‌شود آرد یارانه‌ای مازاد توزیع شود

رئیس قوه قضائیه درباره آرد یارانه‌ای گفت: این اتفاق افتاده و ما از اسفند ۱۴۰۱ پرونده قضائی تشکیل داده‌ایم.

۰ نفر