۰ نفر
بهت و حیرت وچرخه سوار برای نجات از تصادف مرگبار + فیلم

ویدیویی از تصادف دو خودرو با شدت زیاد و یک دوچرخه سوار که به طرز معجزه آسایی نجات یافت را ببینید.

۰ نفر