رهبری فرمودند دولتی کردن شرکت ها در ابتدای انقلاب یک اشتباه استراتژیک بود؛ ما نباید دومرتبه این مسیر را طی کنیم

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: کشور با تورم، رکود، مشکلات بانکی، بیکاری و مسئله ارز مواجه است و این کسب و کار را به شدت با مشکل مواجه کرده و از طرفی هم سرمایه اجتماعی ما آسیب دیده و این بخش عمده‌اش در اثر مشکلات اقتصادی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: باید مردم بیایند اقتصاد را مدیریت کنند، این معنی ندارد که بخش زیادی از اقتصادمان دست دولت و خصولتی‌ها باشد. تعاونی‌ها و بخش خصوصی که تعاریف مشخصی در قانون اساسی دارند سهم‌شان قلیل است. 

وی افزود: حتی مقام معظم رهبری فرمودند ما یک اشتباه استراتژیکی در ابتدای انقلاب درخصوص دولتی کردن بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات بخش خصوصی کردیم. مفهوم این حرف این است که ما نباید دومرتبه این مسیر را طی کنیم. 

 

۰ نفر