۰ نفر
دستگیری یکی از کارکنان دفتر زاکانی به علت خرید اسلحه + فیلم

شهردار تهران گفت: یکی از کارکنان دفتر ما را به علت خرید اسلحه بازداشت کردند و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی موضوع را بررسی کردند که پس از بررسی این فرد آزاد شد.