۰ نفر
تمجید احساسی کشتی گیر روس از کار زیبای حسن یزدانی + فیلم

رومن ولاسف کشتی‌گیر حرفه‌ای روس با انتشار این کلیپ در اینستاگرام خود نوشت: خیلی احترام میگذارم! یک قهرمان بزرگ روی تشک و مردی با قلبی بزرگ و مهربان.

۰ نفر