۰ نفر
هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی اضافه می شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا روزهای آینده هواپیماهای جدیدی به ناوگان هوایی کشور اضافه می‌شوند. علاوه بر این متخصصان کشورمان هم توانایی تعمیر هواپیماهای موجود را دارند.