۰ نفر
گلایه سرپرست وزارت آموزش و پرورش از میزان حقوق دریافتی + فیلم

رضامراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: حقوق منِ استادتمام از برادرم که شغل آزاد دارد و سوادش زیردیپلم است کمتر است!

۰ نفر