۰ نفر
قسمت جدید سریال جیران؛ مهدعلیا به جیران تعظیم کرد!

قسمت ۴۹ سریال جیران منتشر شد.

در قسمت جدید سریال جیران، پسر او ولیعهد می شود و زنان حرمسرا برای ادای احترام به جیران نزد او می روند و...

۰ نفر