۰ نفر
مهاجرت؛ حرکت به سمت فرصت ها؟

پنجمین مقاله از «مجموعه مقالات اقتصادی به زبان ساده» به «مهاجرت؛ حرکت به سمت فرصت‌ها؟» نوشته عجم الورا درنانکورت اختصاص دارد.

یه گزارش اقتصادآنلاین، تحقیقات قبلی نشان داده است که محله‌ای که افراد در آن بزرگ می‌شوند و رشد پیدا می‌کنند تاثیر علی بر آینده آنان دارد.  همچنین این تحقیقات بیان کرده‌اند که این افراد در بزرگسالی نتایج سیستماتیک بهتری دارند.

این نتایج این امکان را افزایش می‌دهد که تشویق خانواده‌ها برای حرکت به سمت فرصت یا نقل مکان به محله‌های بهتر، یک اهرم سیاستی برای کاهش نابرابری باشد.

در این مقاله نویسندگان با یک آزمایش طبیعی در حوزه حرکت به سمت فرصت در ایالات متحده، بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ می‌پردازد و به این سوال پاسخ می‌دهد که مهاجرت افراد آفریقایی- آمریکایی‌ به مناطق شمالی و غربی این کشور چه تاثیراتی داشته است.

اما آیا مهاجرت گسترده خانوارها از محله‌هایی با فرصت کم به محله‌هایی با فرصت بیشتر، واقعا در کاهش نابرابری موثر است؟

ترجمه‌ای از: econimate

۰ نفر