۰ نفر

آزمایش سال ۱۹۴۰ برای تبلیغ ایمنی یک خودرو در برابر صاعقه + فیلم

۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۷
کد خبر: 647325
آزمایش سال ۱۹۴۰ برای تبلیغ ایمنی یک خودرو در برابر صاعقه + فیلم

آزمایش سال ۱۹۴۰ برای تبلیغ ایمنی یک خودرو در برابر صاعقه، در واقع بدنه خودرو «تقریبا» یک قفس فارادی ایجاد کرده است.

آزمایش سال ۱۹۴۰ برای تبلیغ ایمنی یک خودرو در برابر صاعقه، در واقع بدنه خودرو «تقریبا» یک قفس فارادی ایجاد کرده است.