معدن و تجارت

یکی از زیر مجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارت خانه با عنوان وزارت صنعت و همچنین صمت خوانده می‌شود. در حال حاضر رضا رحمانی وزیر این وزارتخانه است.

عناوین بیشتر