{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
عضو هیئت علمی دانشگاه
  • اطلاعات محدود در زمینه آب‌های ژرف و ناشناخته‌بودن این پدیده، عرصه را برای جولان سیاسیون هموار کرده است. گروهی با تکیه بر اعداد و ارقام نجومی که از صحت آنها هنوز اطلاعات دقیقی در دسترس نیست (زیرا تنها یک چاه گمانه برای مطالعه در زمینه آب‌های ژرف با صرف هزینه چندمیلیاردی در کشور حفر شده است)، می‌خواهند چند ده چاه با عمق چاه نفت حفر کنند تا به سفره‌ آبی که فعلا خیالی است، دسترسی پیدا کنند.

  • یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گفت: اغلب شهرهای کشور زلزله خیز هستند و اصولاً فلات ایران دارای چنین ویژگی است بنابراین انتقال پایتخت راهکار مناسبی برای فرار از بحران ها نیست .

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر