{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ارائه خدمات به مردم
  • آخرین آمار اعلام شده از میزان رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودروها در حالی از افزایش رضایتمندی از خدمات دریافتی از سوی شرکت های خودروساز حکایت دارد که در سال های اخیر این بخش همواره محل گله و شکایت مشتریان بوده است.

  • معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهوری گفت: ازنظردولت، درهر تصمیم یا اقدامی باید مردم محترم شمرده شده، اصل قرارگرفته، محرم بوده و انتخاب آنان آزاد باشد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر