فولاد هرمزگان جنوب سرمایه ثبتی: 15000000 نیروی انسانی: 0

تلفن وب‌سایت ایمیل آدرس
07633530003 بندرعباس - کیلومتر 13 جاده بندر شهید رجایی شرکت فولاد هرمزگان جنوب
 • نام

  سمت

  عطالله معروفخانی

  مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره

  رضا یزدخواستی

  رییس هیات مدیره

  مهدی تولائيان

  عضو هیات مدیره

  مختار بخشيان

  عضو هیات مدیره

  کریم فخارزاده

  عضو هیات مدیره

  تولید فولاد

  میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

  صورت مالی هرمزگان