گروه بهمن سرمایه ثبتی: 10000000 نیروی انسانی: 0

تلفن وب‌سایت ایمیل آدرس
02148027 http://www.bahman.ir تهران-کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج
 • نام سمت

  بیوک علیمرادلو

  مدیر عامل

  جمشید ایمانی

  رییس هیات مدیره

  محمد محمدی

  نایب رئیس هیات مدیره

  کامیار عطایی

  عضو هیات مدیره

  محمد ضرابيان

  عضو هیات مدیره

  1-اشتغال به کليه فعاليتهاي توليدي وصنعتي در صنعت خودرو. 2-ايجاد شعبه ، اعطا وقبول نمايندگي ساير شرکتهاي داخلي وخارجي در راستاي فعاليت اصلي. 3-اقدام به هرگونه مشارکت با اشخاص حقيقي وحقوقي داخلي وخارجي وتاسيس هرنوع شرکت خريد وفروش سهام ساير شرکت ها وموسسات .

  میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

  گروه بهمن