سهامی ذوب آهن اصفهان سرمایه ثبتی: 61503539 نیروی انسانی: 0

تلفن وب‌سایت ایمیل آدرس
03136271800 http://newsales.esfahansteel.com اصفهان - بلوار سعدي - مقابل پل مارنان - پلاك 178
 • نام پرسنل سمت
  منصور يزدي زاده شتربانی مدیر عامل 
  علی احمدیان رییس هیات مدیره
  منصور يزدي زاده شترباني نایب رییس هیات مدیره

  احسان دشتیانه

  عضوهیات مدیره

  محمد زارع پوراشکذری

  عضوهیات مدیره

  بابک بیگی

  عضوهیات مدیره

   

  تولید آهن و فولاد

  میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

  ذوب