مدیران ایرانی + لیست الفبایی

مهدی محمود رباطی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران

مدرک تحصیلی

 Ph.D  Public Policy in Economics / علوم تحقیقات

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی/ دانشگاه تهران

کارشناسی اقتصاد نظری/ دانشگاه شهيد بهشتی

سوابق اجرایی

 • رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
 • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 • مدیریت و راهبری صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده از ابتدای ۹۷ تا ابتدای ۹۸ و رتبه اول بازدهی کشور طی این مدت
 • عضو شورای سرمایه‌گذاری شرکت بیمه ایران
 • عضو شورای سرمایه‌گذاری شرکت بیمه ایران معین
 • عضو شورای سرمایه گذاری بیمه دانا
 • مشاور سرمایه گذاری مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ پارس توشه  (سهامی عام)
 • معاون سرمایه گذاری بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)
 • مدیر سرمایه گذاری هلدینگ دارویی تامین (تیپیکو-سهامی عام)
 • مدیر سرمایه گذاری و بررسی اقتصادی هلدینگ مگاموتور گروه خودروسازی سایپا
 • فعالیت مداوم در حوزه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین المللی و بورس تهران از سال١٣٨٣
 • مشاور حوزه مدیریت شركت‌ها و هلدینگ‌های مختلف در زمینه اقتصادی و سرمایه‌گذاری
 • تحلیلگر مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری بعنوان Public Figure

ایمیل

rt.mahdi@gmail.com