سیدجواد ساداتی نژاد

مدیر

عنوان شغل

وزیر جهاد کشاورزی

مدرک تحصیلی

دکتری رشته هیدرولوژی-گرایش منابع آب؛ دانشگاه دولتی مسکو (۱۳۸۲)

کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخیزداری؛ دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۷۸)

کارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی؛ دانشگاه مازندران (۱۳۷۴)

 

 

سوابق اجرایی

رییس، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

عضو شورای سیاستگذاری دومین و سومین کنفرانس بین المللی ایران و روسیه “کشاورزی و منابع طبیعی”، مسکو (۸۱-۱۳۸۰)

مدیر گروه هیدرولوژی و هیدرو ژئولوژی مرکز تحقیقات آب وابسته به دانشگاه شهرکرد (۸۶-۱۳۸۴)

عضو شورای فرهنگی دانشگاه شهرکرد (۸۶-۱۳۸۴)

عضو کمیته تخصصی صندوق رفاه دانشجویان کشور (۸۶-۱۳۸۴)

عضو شورای مرکزی نظارت بر شورای صنفی کشور (۸۶-۱۳۸۵)

عضو شورای سیاستگذاری همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل (۱۳۸۴)

مشاور معاون برنامه ریزی سازمان منابع آب کشور(وزارت نیرو) (۸۴-۱۳۸۲)

قائم مقام مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۳)

مسئول روابط بین الملل دفتر سرپرستی وزارت علوم در روسیه و کشورهای مشترک المنافع (۸۲-۱۳۸۰)

عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مسکو، (۸۰-۱۳۷۸) (طیف اروپای شرقی)

رییس منطقه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپای شرقی و کشورهای مشترک المنافع (۸۲-۱۳۸۰)

معاون اداره آبخیزداری جهاد سازندگی کاشان، (۱۳۷۸- ۱۳۷۹)

نماینده دفتر سرپرستی دانشجویان وزارت علوم در روسیه در امور دانشجویان دانشگاه جنگل و دانشگاه تیمریازوف و عمران طبیعت مسکو (۱۳۸۰ ـ ۱۳۸۲)

مسئول هماهنگ کننده قرارداد همکاری آکادمی علوم کشاورزی ـ تیمریازوف روسیه با دانشگاه شهرکرد و دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۸۱)

نماینده مردم شریف کاشان و آران و بیدگل در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

رییس فراکسیون آب مجلس شورای اسلامی

عضو هیأت رییسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی

توضیحات

سید جواد ساداتی نژاد متولد سال ۱۳۵۱ است. او در گذشته نماینده دوره دهم و دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل و رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بوده‌است.