سیدجواد ساداتی نژاد

مدیر

عنوان شغل

رئیس، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

مدرک تحصیلی

 کارشناسی: رشته مهندسی منابع طبیعی دانشگاه مازندران (۱۳۷۴)

کارشناسی ارشد: رشته مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۷۸)

دکتری:  رشته هیدرولوژی-گرایش منابع آب دانشگاه دولتی مسکو (۱۳۸۲)

سوابق اجرایی

  عضو شورای سیاستگذاری دومین و سومین کنفرانس بین المللی ایران و روسیه “کشاورزی و منابع طبیعی”، مسکو (۸۱-۱۳۸۰)

    مدیر گروه هیدرولوژی و هیدرو ژئولوژی مرکز تحقیقات آب وابسته به دانشگاه شهرکرد (۸۶-۱۳۸۴)

    عضو شورای فرهنگی دانشگاه شهرکرد (۸۶-۱۳۸۴)

    عضو کمیته تخصصی صندوق رفاه دانشجویان کشور (۸۶-۱۳۸۴)

    عضو شورای مرکزی نظارت بر شورای صنفی کشور (۸۶-۱۳۸۵)

    عضو شورای سیاستگذاری همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل (۱۳۸۴)

    مشاور معاون برنامه ریزی سازمان منابع آب کشور(وزارت نیرو) (۸۴-۱۳۸۲)

    قائم مقام مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۳)

    مسئول روابط بین الملل دفتر سرپرستی وزارت علوم در روسیه و کشورهای مشترک المنافع (۸۲-۱۳۸۰)

    عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مسکو، (۸۰-۱۳۷۸) (طیف اروپای شرقی)

    رئیس منطقه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپای شرقی و کشورهای مشترک المنافع (۸۲-۱۳۸۰)

    معاون اداره آبخیزداری جهاد سازندگی کاشان، (۱۳۷۸- ۱۳۷۹)

    نماینده دفتر سرپرستی دانشجویان وزارت علوم در روسیه در امور دانشجویان دانشگاه جنگل و دانشگاه تیمریازوف و عمران طبیعت مسکو (۱۳۸۰ ـ ۱۳۸۲)

    مسئول هماهنگ کننده قرارداد همکاری آکادمی علوم کشاورزی ـ تیمریازوف روسیه با دانشگاه شهرکرد و دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۸۱)

    نماینده مردم شریف کاشان و آران و بیدگل در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

    عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

    رئیس فراکسیون آب مجلس شورای اسلامی

    عضو هیأت رئیسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی