داریوش ابوحمزه

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد را در دانشگاه صنعتی شریف

در مقطع دکترای رشته علوم اقتصادی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول تحصیل است.

 

سوابق اجرایی

مدیرکل بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس