علیرضا عبدالله‌زاده

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

فارغ التحصیل در دبیرستان انرژی اتمی
دارای مدرک کارشناسی رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

کارشناس ارشد رشته اقتصاد در دانشگاه شریف

فارق التحصیل از دانشگاه هاروارد در رشته «سیاستگذاری عمومی»

توضیحات

کارشناس اقتصادی