سیدجواد سلیمانی

عنوان شغل

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا

مدرک تحصیلی

كارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سوابق اجرایی

قائم مقام ارشد مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو

قائم مقام مدیرعامل شرکت مگاموتور

رئیس هیأت مدیره شرکت ایران خودرو در بلاروس و سنگال

شبکه های اجتماعی

s:0:"";
اخبار مرتبط