هیبت اله سمیع

عنوان شغل

رئیس هیات مدیره بانک تجارت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی حسابداری

 

سوابق اجرایی

معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور برنامه ریزی و نظارت:

- نظارت و هماهنگی مدیریت های امور سازمان و روشها و بازرسی و ادارات

مبارزه با پولشوئی و مدیریت ریسک

مدیر امور سازمان در بانک تجارت

رئیس اداره حسابگری در مدیریت امور مالی در بانک تجارت

رئیس اداره آمار و برنامه ریزی در بانک تجارت

معاون اداره تشکیلات و روشها در بانک تجارت

کارشناس اداره تشکیلات و روشها در بانک تجارت

رئیس دایره حسابداری بانک تجارت در استان چهارمحال و بختیاری

کارشناس طرحهای اقتصادی بانک تجارت در استان چهارمحال و بختیاری

متصدی امور بانکی در شعب بانک تجارت

سایر سوابق و تجربیات شغلی :

رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی – معدنی سیمان مهریز

عضو هیات امنای صندوق بازنشستگی بانک ها

عضو هیات مدیره شرکت خدمات تجارت

معاون مالی اداری سازمان شهر و روستای استان چهارمحال و بختیاری

رئیس حسابداری سازمان شهر و روستای استان چهارمحال و بختیاری