هادی اخلاقی فیض آثار

عنوان شغل

عضو موظف هیات مدیره بانک سپه

 

 

مدرک تحصیلی

دکترای علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي از دانشگاه تهران در سال 1377

کارشناسی اقتصاد بازرگاني از دانشگاه تهران در سال1375

 

سوابق اجرایی

عضو هیأت مدیره بانک ملت

عضو هیات مدیره بانک سپه

عضو هیات مدیره ای بانک رفاه

ریاست هیات مدیره بانک بین المللی کیش

عضو هیات مدیره موسسه بین المللی تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامی صدر

معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک ملت

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره بانک ملت