مدیران ایرانی + لیست الفبایی

علی ربیعی

مدیر

مدرک تحصیلی

ليسانس مديريت دولتي از دانشگاه تهران

فوق ليسانس مديريت امور فرهنگي ( علوم اجتماعي ) از دانشگاه علامه طباطبايي

دكتراي تخصصي مديريت استراتژيك

سوابق اجرایی

 سخنگوی دولت روحانی

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی

مشاور رييس مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت نظام

دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری در دولت

مشاور اجتماعی رپیس جمهور 1376 تا 1384

مسنول اجرایی دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی و مسَول کمیته های تبلیغات امور اجرایی

عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراها و فرماندهی پایگاه تهران و کشوری و قرارگاه  حمزه سیدالشهداء

عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر

مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تا 1360

مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کارگر

عضو شورای عالی کار از 1359 تا 1361

عضو موسس و عضو هیئت امناء موسسه آموزش عالی کار

عضو موسس و عضو هیئت امناء موسسه آموزش عالی غزالی

توضیحات

تالیفات

 جامعه شناسي تحولات ارزشي ، رفتار راي دهندگان درايران (چاپ اول به اتمام رسيده است ) ناشر فرهنگ و انديشه سال 1380.

 (زنده باد فساد) جامعه شناسي سياسي فساد دردولتهاي جهان سوم . چاپ ششم . سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي .

 مطالعات امنيت ملي . مقدمه اي برنظريه هاي امنيت ملي درجهان سوم. چاپ چهارم . دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه .

 معماي دولت مدني . توسعه و امنيت دركشورهاي جهان سوم چاپ اول . موسسه تحقيقات و علوم انساني ، 1386.

مدیریت DNA سازمانی راهکارهای جدید برای افزایش اثربخشی و همراستایی در سازمان . چاپ اول 1391

مدیریت دانش،فرایندها،رویکردها. ناشر موسسه آموزش عالی کار .چاپ اول1391

مدیریت بحران و ریسک.ناشر انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ اول1392 .

ارتقاء مدیریت دانش در سازمانها با بهره گیری از فناوری اطلاعات  .ناشر انتشارات تیسا .چاپ اول1392 .

سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش. .ناشر انتشارات تایماز. چاپ اول1392 .

اخبار مرتبط