محمود واعظی

مدیر

عنوان شغل

رییس دفتر رییس جمهور در دولت دوازدهم

سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ایران

معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه ایالتی ساکرامنتو 

کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه ایالتی سن خوزه

دکترای رشته مهندسی مخابرات

سوابق اجرایی

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سال 1358 تا 1365

مشاور وزیر امور خارجه سال  1365

ریاست ستاد روابط اقتصادی وزارت خارجه سال 1366

معاون سیاسی اروپا و امریکا وزیر امور خارجه سال 1368

معاون اقتصادی وزارت خارجه سال 1376 تا 1378

معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک از سال 1378 تا 1392

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم

 

توضیحات

کتاب ها

کتاب ژئوپلتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز (بنیان‌ها و بازیگران) / دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1376

میانجی‌گری در نظریه  و عمل / دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در حال چاپ

بحران‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه: نظریه‌ها و روندها 1391 

ایران در سیاست خارجی فرانسه 1391

افغانستان: یک دهه پس از سقوط طالبان 1391  

بحران‌های بین‌المللی: تحلیل نظری و مطالعه موردی 1391

میانجی‌گری در آسیای مرکزی و قفقاز: تجربه جمهوری اسلامی ایران 1389 

نفت و سیاست خارجی 1389

میانجی‌گری در نظریه و عمل 1387