محمود واعظی

مدیر

عنوان شغل

سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ایران

معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه ایالتی ساکرامنتو 

کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه ایالتی سن خوزه

دکترای رشته مهندسی مخابرات

سوابق اجرایی

رییس دفتر رییس‌جمهوری در دولت دوازدهم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم

معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۲

معاون اقتصادی وزارت خارجه سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸

معاون سیاسی اروپا و امریکا وزیر امور خارجه سال ۱۳۶۸

ریاست ستاد روابط اقتصادی وزارت خارجه سال ۱۳۶۶

مشاور وزیر امور خارجه سال ۱۳۶۵

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵

توضیحات

کتاب ها

کتاب ژئوپلتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز (بنیان‌ها و بازیگران) / دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1376

میانجی‌گری در نظریه  و عمل / دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در حال چاپ

بحران‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی در خاورمیانه: نظریه‌ها و روندها 1391 

ایران در سیاست خارجی فرانسه 1391

افغانستان: یک دهه پس از سقوط طالبان 1391  

بحران‌های بین‌المللی: تحلیل نظری و مطالعه موردی 1391

میانجی‌گری در آسیای مرکزی و قفقاز: تجربه جمهوری اسلامی ایران 1389 

نفت و سیاست خارجی 1389

میانجی‌گری در نظریه و عمل 1387

اخبار مرتبط