فرشاد حیدری

مدیر

عنوان شغل

معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی

 

رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

مدرک تحصیلی

کارشناسی علوم اقتصادی

 

کارشناسی ارشد مدیریت

 

 

سوابق اجرایی

رییس شعبه بانک تجارت

 

کارشناس اعتباری بانک تجارت

 

مدیریت شعب بانک تجارت استان‌های لرستان (۲ سال) و فارس (۵ سال)

 

رییس اداره اعتبارات کل بانک تجارت

 

مدیر امور اعتباری بانک تجارت

 

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران

 

رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران

 

عضو هیات مدیره بانک تجارت

 

رییس هیأت مدیره شرکت لیزینگ ایران

 

رییس هیأت مدیره شرکت سیمان تجارت مهریز