شاپور محمدی

مدیر

عنوان شغل

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

مدرک تحصیلی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه تهران1375

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه تهران1377

دکتری اقتصادسنجی-اقتصاد توسعه از دانشگاه تهران 1382

سوابق اجرایی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(دانشیار)

مدیر عامل شرکت بورس انرژی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس.

عضو هيئت مديره شركت  توليد فروموليبدن كرمان.

عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه.

عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک تجارت.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران.

معاون پشتيباني پرديس علوم اجتماعي و رفتاري دانشگاه تهران.

عضو هیئت داوری بازار سرمایه.

قائم مقام مدير عامل شرکت مديريت سرمايه گذاري هيمر.

عضو شوراي سرمايه گذاري بيمه ايران.

عضو شورای عالی تحقیقات بانک سپه.

رئيس كميته امتحانات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران.

مشاور مدیر عامل و عضو کمیته عالی اعتبارات بانک تجارت.

عضو شورای تحقیقات سازمان تامین اجتماعی.

عضو کمیته شاخص سازمان بورس و اوراق بهادار.

عضو هیئت مدیره شرکت ارزش پرداز آریان.