محسن صالحی نيا

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد  مهندسی صنایع  دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

 

سوابق اجرایی

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت

رئیس هیئت مدیره شرکت ایران خودرو

مدیر کل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت