علی نصیری اقدم

اقتصاددان

توضیحات

تحصیلات

کارشناسی، اقتصاد، دانشگاه تهران، 1378 کارشناسی ارشد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه تهران، 1380 دکتری، اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه تهران، 1387 فرصت مطالعاتی، اقتصاد نهادگرا، دانشگاه هرتفوردشایر انگلستان، از 1385 تا 1386

سوابق کاری

دبیر، کمیسیون اقتصادی هیئت دولت، از بهمن 1392 تاکنون مشاور اقتصادی، پژوهشکده برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی، 1392 مدیر گروه «اقتصاد بخش عمومی»، مرکز پژوهش‌های مجلس، از 1388 تا 1392 عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، از 1387 تا 1392 کارشناس، کمیسیون اقتصاد کلان بازرگانی و امور اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، از 1378 تا 1379 مدیر گروه «سنجش و بهبود محیط کسب و کار»، جهاد دانشگاهی واحد تهران، از 1391 تا 1392 سردبیر بولتن مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس، از 1387 تا 1390 سردبیر فصلنامه «چشم‌اندازهای دانش اقتصاد»، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، از 1387 تاکنون سردبیر نشریه علمی-دانشجویی تکاپو، نشریه علمی جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، از 1380 تا 1387

کتاب‌ها

الزامات قانونی نظام سنجش اعتبار، تألیف، نصیری اقدم علی؛ حسینی سیدمحمدرضا؛ قودجانی اصلان؛ مرکز پژوهش‌های مجلس؛ 1392 اقتصاد صنایع شبکه‌ای، ترجمه، نصیری اقدم علی؛ کیایی منصور؛ فرسیابی مهدی؛ در حال ویرایش

سایر پیوندها

وبلاگ علی نصیری اقدم