حمید خداداد حسینی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دکتری، مدیریت بازرگانی (استراتژی و ساختار)، دانشگاه ملبورن، استرالیا، 1376

کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی-صنعتی، دانشگاه تهران، 1370

کارشناسی، مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1367

سوابق اجرایی

رئیس‎ ‎مرکز‎ ‎کارآفرینی‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس، 1382

تا کنون رئیس‎ ‎دانشکده‎ ‎مدیریت‎ ‎و‎ ‎اقتصاد‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس، 1388

تا کنون رییس‎ ‎کمیته‎ ‎علمی‎ ‎گروه‎ ‎مدیریت،‎ ‎اقتصاد‎ ‎و‎ ‎حسابداری‎ ‎ششمین‎ ‎جشنواره‎ ‎فارابی،‌1390 تا 1391‏

رییس کمیته علمی گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، پنجمین جشنواره فارابی، 1389 تا 1390‏

عضو هیات مدیره انجمن علمی بازاریابی ایران رییس کارگروه علوم انسانی

عضو کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناری نماینده ایران در سازمان ملی بهره‌وری آسیایی ‏APO

مشاور مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران شرکت سایپا یدک (مشاور امور اقتصادی و بازرگانی)‏

دبیر علمی همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

دبیر‎ ‎علمی‎ ‎دبیرخانه‎ ‎دایمی‎ ‎همایش‎ ‎اشتغال‎ ‎و‎ ‎نظام‎ ‎آموزش‎ ‎عالی‎ ‎کشور

عضو‎ ‎شورای‎ ‎نظارت‎ ‎و‎ ‎سنجش‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم‎ ‎انسانی‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس

سردبیر‎ ‎فصلنامه‎ ‎توسعه‎ ‎مدیریت‎ ‎منابع‎ ‎انسانی‎ ‎و‎ ‎پشتیبانی‎ ‎ناجا

عضو‎ ‎هیات‎ ‎تحریریه‎ ‎مجله‎ ‎توسعه‎ ‎کارآفرینی

عضو‎ ‎هیات‎ ‎تحریریه‎ ‎مجله‎ ‎دانش‎ ‎مدیریت‎ ‎مدیریت‎ ‎بازرگانی

عضو‎ ‎هیات‎ ‎تحریریه‎ ‎مجله‎ ‎علوم‎ ‎انتظامی

عضو‎ ‎هیات‎ ‎تحریریه‎ ‎مجله‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎علوم‎ ‎انسانی

عضو‎ ‎هیات‎ ‎تحریریه‎ ‎مجله‎ ‎مدرس‎_‎پژوهش‎ ‎های‎ ‎مدیریت‎ ‎در‎ ‎ایران

عضو‎ ‎شورای‎ ‎پژوهشی‎ ‎دافوس‎ ‎ناجا

عضو‎ ‎شورای‎ ‎پژوهشی‎ ‎معاونت‎ ‎آموزش‎ ‎ناجا

عضو‎ ‎شورای‎ ‎پژوهشی‎ ‎تحصیلات‎ ‎تکمیلی‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم‎ ‎انسانی

عضو‎ ‎کمیسیون‎ ‎برنامه‎ ‎ریزی‎ ‎جامع‎ ‎آموزشی‎ ‎دانشگاه

عضو‎ ‎شورای‎ ‎مرکزی‎ ‎طرح‎ ‎کاراد‎ )‎کارآفرینی‎ ‎در‎ ‎دانشگاهها‎( ‎وزارت‎ ‎علوم،‎ ‎تحقیقات‎ ‎و‎ ‎فناوری

عضو‎ ‎شورای‎ ‎تحول‎ ‎اداری‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس

عضو‎ ‎شورای‎ ‎نظارت،‎ ‎ارزیابی‎ ‎و‎ ‎بهبود‎ ‎عملکرد‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس

رئیس‎ ‎کمیسیون‎ ‎تخصصی‎ ‎هیات‎ ‎ممیزه‎ ‎علوم‎ ‎اجتمائی‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس

رئیس‎ ‎کمیسیون‎ ‎تخصصی‎ ‎هیات‎ ‎ممیزه‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم‎ ‎انسانی‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس

عضو‎ ‎هیات‎ ‎ممیزه‎ ‎دانشگاه، 1385 تا 1391‏

مدیر‎ ‎گروه‎ ‎مدیریت،‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس، 1382 تا 1386‏

معاون‎ ‎آموزشی‎ ‎دانشکده‎ ‎علوم‎ ‎انسانی‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس، 1386 تا 1388‏

رئیس‎ ‎مرکز‎ ‎مطالعات‎ ‎مدیریت‎ ‎و‎ ‎بهره‎ ‎وری‎ ‎ایران‎ )‎وابسته‎ ‎به‎ ‎دانشگاه‎ ‎تربیت‎ ‎مدرس)، 1380 تا 1388‏

توضیحات

دکتر سید حمید خداداد حسینی دارای مدرک دکتری در رشته مدیریت صنعتی است و هم اکنون رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس است.

کتاب‌ها

مدیریت‎ ‎جامع‎ ‎برند‎ : ‎مکاتب،‎ ‎ارزش‎ ‎گذاری‎ ‎و‎ ‎توسعه‎ ‎برند‎ ‎ملی،‎ ‎تالیف‎ ‎و‎ ‎ترجمه،‎ ‎انتشارات‎ ‎مطالعات فرهنگی،‎ ‎‏1391‏ کتاب‎ ‎تعالی‎ ‎بازاریابی‎: ‎مههوم‎ ‎پردازی،‎ ‎الگو‎ ‎سازی،‎ ‎معیارها،‎ ‎و‎ ‎روش‎ ‎ارزیابی،‎ ‎تالیف‎ ‎و‎ ‎تصنیف، انتشارات‎ ‎سازمان‎ ‎مدیریت‎ ‎صنعتی، ‏‎ ‎تهران،‎ ‎‏ 1392‏ تبلیغات،‎ ‎از‎ ‎تئوری‎ ‎تا‎ ‎عمل؛‎ ‎تالیف،‎ ‎انتشارات‎ ‎حروفیه، 1389‏ ده‎ ‎کارآفرین‎ ‎منتخب‎ ‎دنیا‎: ‎سرگذشت‎ ‎و‎ ‎تجارب،‎ ‎تالیف،‎ ‎انتشارات‎ ‎همای‎ ‎دانش، 1388‏ کسب‎ ‎و‎ ‎تجارت‎ ‎الکترونیک‎: ‎رویکردی‎ ‎مدیریتی،‎ ‎تالیف،‎ ‎انتشارات‎ ‎سمت،‎ ‎تهران، 1385‏ مدیریت‎ ‎و‎ ‎برنامه‎ ‎ریزی‎ ‎استراتژیک‎: ‎رویکردی‎ ‎جامع‎ ‎،‎ ‎تالیف،‎ ‎انتشارات‎ ‎صهار‎. ‎تهران، 1385؛ چاپ‎ ‎دوم ‏‎)‎با‎ ‎تجدید‎ ‎نظر‎ ‎و‎ ‎اضافات)، 1391‏

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر حمید خداداد حسینی در دانشگاه تربیت مدرس

  • شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت با هدف تبیین اهمیت و نقش دانش مدیریت در توسعه اقتصادی کشور اشاعه دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و یافته‌های پژوهشی داخلی و خارجی در حوزه‌های مدیریت با حضور اندیشمندان و نظریه‌پردازان داخلی و خارجی در دانشگاه الزهرا (س) تهران برگزار شد.