عادل آذر

مدیر

عنوان شغل

  استاد دانشگاه تربیت مدرس

مدرک تحصیلی

لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه علامه طباطبائی

 

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس

 

دکترای مدیریت گرایش پژوهش عملیاتی  دانشگاه تهران

 

سوابق اجرایی

نماینده حوزه انتخابیه دهلران، دره‌شهر و آبدانان در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

 

ریاست مرکز آمار ایران

 

 رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

 

 رئیس مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران

 

 عضو هیئت امنای دانشگاه تربیت مدرس

 

 مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

 

 مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق

رییس دیوان محاسبات کشور