علی اکبر نیکواقبال نیک

اقتصاددان

عنوان شغل

اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه تهران

مدرک تحصیلی

کارشناسی، اقتصاد صنعتی، دانشگاه فنی کارلس روهه، 1345

کارشناسی ارشد، اقتصاد صنعتی، دانشگاه فنی کارلس روهه، 1349

دکتری، علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بن، 1357

توضیحات

کتاب‌ها
برگزیده نظریه های سازمان و مدیریت، تالیف، سمت، 1391/04/13

فرجام سرمایه داری-پیروزی یا سقوط یک نظام اقتصادی، ترجمه، سازمان سمت، 1386/02/01

اقتصاد بازار اجتماعی (تجربه آلمان)، تالیف، سازمان سمت، 1378/02/01

مشکلات مدیریت و تصمیم گیری عقلائی، تالیف، مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1371/02/01

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر علی‌اکبر نیکواقبال نیک در دانشگاه تهران

دانلود رزومه فارسی دکتر علی‌اکبر نیکواقبال نیک