محسن مهرآرا

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دکتری، علوم اقتصادی، اقتصاد سنجی و اقتصاد منابع، دانشگاه تهران، 1379

کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه شیراز، 1373

کارشناسی، علوم اقتصادی، اقتصاد نظری، دانشگاه شهید بهشتی، 1368

 

سوابق اجرایی

رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1389 تا کنون

 

نماینده تام الاختیار دانشکده اقتصاد در پردیس ارس، 1389 تا کنون

 

مدیر گروه اقتصاد در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، 1386 تا 1389‏

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1385 تا 1388‏

 

دبیر شورای پژوهشی موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1382 تا 1385‏

 

هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1382 تا کنون

توضیحات

دکتر محسن مهرآرا از اقتصاددانان ایرانی و از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.

کتاب‌ها

اقتصاد سلامت، انتشارات دانشگاه تهران، 1386‏ نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای اساسی آن، با همکاری مسعود درخشان، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس ‏شورای اسلامی، 1383‏ اقتصادسنجی کاربردی (رویکردهای نوین)، با همکاری حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، 1381‏ بدهی‌های خارجی در اقتصاد ایران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1378‏ قتصادسنجی: مسأله ها و راه حل‌ها، نشرنی، 1376‏

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر محسن مهرآرا در دانشگاه تهران

دانلود رزومه فارسی دکتر محسن مهرآرا