معدنی و صنعتی گل گهر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

بهره برداری از معادن سنگ آهن- تولید سنگ آهن، کنسانتره و گندله

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۴۴۱۴۲۴۱۴۲ http://www.geg.ir info@geg.ir استان کرمان - شهرستان سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز
توضیحات

نام

سمت

جمشيد ملارحمان

مدیر عامل

محمدرضا کرمی شاهرخی 

رییس هیات مدیره

جمشيد ملارحمان

نایب رییس هیات مدیره

محمد یاسر طیب نیا

عضو هیات مدیره

ایمان عتیقی

عضو هیات مدیره

محمود مصری نژاد

عضو هیات مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

کگل

خبر های این شرکت