گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام فعالیتهای صنعتی-اقتصادی در زنجیره ارزش ایران خودرو

 

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۲۲۰۵۹۵۴۸-۵۲ http://www.ikido.org ravabet@ikido.org بلوار نلسون ماندلا(آفریقا)- بلوار گلشهر- پلاک 34- شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (ایکیدو) (سهامی عام)
توضیحات

نام

سمت

مهدي مونسان

مدیر عامل

علي شيخي

رئیس هیئت مدیره

هادي اويار حسين

نایب رئیس هیئت

محسن ناقدي برادران حجار

عضو هیئت مدیره

مهدي مونسان

عضو هیئت مدیره

عليرضا کميزي

عضو هیئت مدیره

 

 

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6