بهمن موتور

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد و مونتاژ خودرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۸۰۲۷ http://bahmanmotor.bahman.ir تهران -کیلومتر13 جاده مخصوص کرج(اتوبان لشگری)
توضیحات
نام سمت

یوسف الهی شکیب

مدیر عامل

حمیدرضا منجی

رییس هیات مدیره

محمد محمدی

نایب رییس هیات مدیره

کامیار عطایی

عضو هیات مدیره

محمد ضرابیان

عضو هیات مدیره

یوسف الهی شکیب  

عضو هیات مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

بهمن

خبر های این شرکت