بهمن دیزل

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليدو مونتاژ انواع خودرو و وسايط نقليه موتوري و ديزلي سبک،نيمه سنگين و سنگين و انواع کاميون،اتوبوس و کاميونت و تريلر به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل داخلي کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۸۰۸۱۴۰۰ https://www.bahmandiesel.bahman.ir bahmandieselinfo@bahman.ir تهران-کيلومتر13 بزرگراه شهيد لشگري-پلاک279
توضیحات
نام سمت

محمد محمدی

مدیرعامل

حميدرضا منجی

رییس هیات مدیره

علی اکبر رمضانی

نائب رییس هیات مدیره

محمد محمدی

عضو هیات مدیره

حسین خضری

عضو هیات مدیره

سيد محسن مرتضوی 

عضو هیات مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

بهمن دیزل

خبر های این شرکت