بهمن دیزل

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليدو مونتاژ انواع خودرو و وسايط نقليه موتوري و ديزلي سبک،نيمه سنگين و سنگين و انواع کاميون،اتوبوس و کاميونت و تريلر به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل داخلي کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۸۰۸۱۴۰۰ https://www.bahmandiesel.bahman.ir bahmandieselinfo@bahman.ir تهران-کيلومتر13 بزرگراه شهيد لشگري-پلاک279
توضیحات
نام سمت

محمد محمدی

مدیرعامل

حميدرضا منجي

رئیس هیئت مدیره

علي اکبر رمضاني

نائب رئیس هیئت مدیره

محمد محمدی

عضو هیئت مدیره

مهيار عسگريان

عضو هیئت مدیره

سيد محسن مرتضوي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3

خبر های این شرکت