{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

صنایع تولیدی کروز

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

تولید انواع قطعات وسیستم های امنیتی خودرو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۴۹۰۸۱۴۱ - ۷ http://www.crouse.ir mail@crouse.ir تهران - کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 گسترش صنعت رانه
خبر های این شرکت
  • یکی از فعالیت هایی که در تولید باعث کاهش فشارهای تحریم های ظالمانه آمریکا برای صنعت کشور می گردد تعمیق تولید ساخت داخل است. نهضت ساخت داخل به عنوان یکی از محوری ترین سیاست های کلان وزارت صنعت بوده و سرفصل استراتژی توسعه صنعتی است. تحریم های ظالمانه باعث فشارهای اقتصادی بر تولید کنندگان داخلی و همچنین سبب ایجاد فرصت هایی در صنعت کشور شده و این فرصت همان تعمیق تولید ساخت داخل است .

  • هر چند که زمان استفاده از شرایطی که به واسطه برجام در اقتصاد به وجود آمد، کوتاه بود اما برخی شرکت ها با استفاده از همین زمان اندک توانستند به بهترین نحو از گشایش های حاصل شده برجام در انتقال تکنولوژی بهره برداری کنند.

  • بنیان گذاران گروه صنعتی کروز در بیانیه ای از تمامی متخصصان و اقتصاد دانان خواستند جهت کمک به وضعیت صنعت خودروسازی کشور همراهی کنند.