سبدگردان الگوریتم

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

کلیه عملیات سبدگردانی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۹۷۲۶۵۵ http://www.algocm.com info@algocm.com تهران، خیابان ولیعصر- خیابان بزرگمهر- پلاک ۱۶- طبقه چهارم – واحد ۴۱۰
توضیحات
نام سمت

آرش آقا قلیزاده خیاوی

مدیر عامل

علیرضا کنعانی

رئیس هیئت مدیره

امیر وفائی

نایب رئیس هیئت مدیره

آرش آقا قلیزاده خیاوی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3

خبر های این شرکت