آزاد راه قزوین رشت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶,۰۰۰
خدمات و محصولات

تقویت محور تهران-رشت-انزلی-آستارا که جزیی از مسیر کریدور شمال-جنوب بوده و یکی از مهمترین محورهای ارتباطی کشور محسوب می‌شود.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۰۳۴۸۶ http://qrfreeway.com qrfreeway@gmail.com تهران-ملاصدرا - شیخ بهایی شمالی - صائب تبریزی غربی - کوچه گل - پلاک 27 - شرکت آزادراه قزوین رشت
توضیحات
نام سمت

مکی علیزاده

مدیر عامل

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2