سرمایه گذاری پارس آریان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ايجاد سرمايه‎گذاری و يا مشارکت در تأسيس بانک‌ها، شرکت‌های بيمه، مؤسسه‌های مالی و اعتباری، شرکت‌های کارگزاری اعم از کارگزاری در بورس اوراق بهادار و يا بورس‌های کالا، شرکت‌های ليزينگ، شرکت‌های خدمات مالی و ساير امور و فعاليت‌های مشابه.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۸۱۷۰۰۲۴-۲۹ http://parsaryan.com/ info@parsaryan.com تهران - خيابان احمد قصير (بخارست) - خيابان دهم - پلاک 21

صورت مالی

s:130:"

mali pars arian

";

خبر های این شرکت