تامین سرمایه امید

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۹۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه خدمات مالی و سرمایه گذاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۵۴۹۰۶ http://www.omidib.com info@omidib.com تهران-خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، پلاک2
توضیحات
نام سمت

حبیب رضا حدادی سیاهکلی

مدیر عامل

ابوالقاسم شمسی جامخانه

رئیس هیئت مدیره

مریم زمانی فریزهندی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا دهقانی احمدآباد

عضو هیئت مدیره

حبیب رضا حدادی سیاهکلی

عضو هیئت مدیره

سید محمد مهدی بهشتی نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

Untitled

خبر های این شرکت