ایران از دولت آمریکا شکایت کرد + فیلم

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: در دولت سیزدهم حدود ۱۰ جلد سند از جنایات آمریکا در حق ملت ایران آماده کرده‌ایم که از قبل تحریم‌ها مرتکب شده است تحریم های آمریکا علیه ملت ایران را یک جنایت علیه بشریت و مشمول اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می دانیم. به خاطر تحریم های آمریکا علیه ملت ایران، از دولت آمریکا شکایت کرده‌ایم. در مورد اروپا هنوز به این نتیجه نرسیده ایم که شکایت بکنیم.

ارسال نظر
ارسال نظر
پربازدیدترین ویدیو ها